O čo nám ide?

V BUILD sa snažíme prispieť k vízii inovatívneho a učiaceho sa Slovenska, 

kde vďaka vzdelávaniu funguje inovatívna ekonomika, keďže máme dostatok žiakov/žiačok/študentov/študentiek pripravených na spoločné riešenie problémov a život vo VUCA svete.

Ste pripravení premeniť svoju triedu na miesto inovácie, kreativity a spolupráce? 

BUILD sme vytvorili práve preto, aby sme vám pomohli s rozvojom projektovej výučby (Project Based Learning, alebo PBL), rozvojom zručností pre 21. storočie a budovaním princípov učiacej sa organizácie na vašej škole.

Prečo BUILD?

Pretože nám ide o budovanie učiacich sa a inovatívnych kolektívov a organizácií, robíme to s láskou ku vzdelávaniu a rozvoju – po anglicky learning & development.

Základnými piliermi sú pre nás

PBL

Vzdelávací prístup, pri ktorom študenti rozvíjajú svoje vedomosti a zručnosti tým, že dlhší čas pracujú na skúmaní a riešení autentickej, pútavej a komplexnej otázky, problému alebo výzvy. Študenti preukážu svoje vedomosti a zručnosti vytvorením produktu, ktorý verejne prezentujú. Tento produkt, výsledok ich práce, prispieva k riešeniu reálneho problému.

Mäkké zručnosti

Žiaci a študenti dneška potrebujú viac ako len znalosti z učebníc. Potrebujú aj tzv. zručnosti pre úspech v 21. storočí, ako sú komunikácia, spolupráca, kreativita a kritické myslenie. Tvoríme a šírime nástroje, ako tieto zručnosti integrovať do vzdelávania na vašej škole a pomáhame vám pripravovať študentov na úspech v neustále sa meniacom svete.

Učiaca sa organizácia

Tvoríme nástroje a podporné mechanizmy, vďaka ktorým budete vedieť premeniť svoju školu a triedy na organizácie, kde zvedavosť kvitne a študenti preberajú zodpovednosť za svoju vzdelávaciu cestu. Objavte stratégie na vytvorenie prostredia, kde sa znalosti neustále rozvíjajú.

STARMUS x BUILD = PBL Výzva

Ste pripravení na výzvu? Pozývame vás a vaše školské tímy, aby ste sa zúčastnili našej vzrušujúcej otvorenej výzvy, PBL Výzva: Spoločne meníme svet. Otestujte svoje schopnosti v oblasti PBL, spolupracujte s kolegami, deťmi a získajte šancu vyhrať. Nezmeškajte túto príležitosť predstaviť unikátnosť vašich študentov.

Výzvu organizuje Nadácia ESET a o.z. BUILD Slovensko, pretože plne veríme tomu, že vzdelávanie podľa rámcov kvalitného projektového vyučovania v súlade so štandardmi formálneho vzdelávania na Slovensku rozvíja u žiakov/čok a študentov/tiek základné spôsobilosti pre vedeckú prácu a posiľňuje schopnosť riešiť problémy reálneho sveta. Pri príležitosti konania festivalu STARMUS, ktorý je partnerom súťaže, v školskom roku 2023/2024 organizujeme súťaž umelecko-vedeckých projektov.

Pridajte sa k nám

Chcete s nami začať túto vzdelávaciu cestu? Už od 5.10 sa môžete registrovať na stránke PBL výzvy .Zaregistrujte svoj školský tím, vyplňte formulár a urobte prvý krok k pozitívnemu vplyvu na životy vašich študentov a komunity, lebo Spoločne meníme svet!

Získajte Prístup k Užitočným Zdrojom

K výzve pripravujeme zbierku stiahnuteľných sprievodcov, materiálov a šablón. Tieto zdroje sú navrhnuté tak, aby vám uľahčili prácu s PBL a jasne pre vás definujú kritériá vedecké aj umelecké.

Pripojte sa k nám pri revolúcii vzdelávania už dnes. Spoločne inšpirujme ďalšiu generáciu mysliteľov, tvorcov a lídrov.