Učiaca sa organizácia

Organizácie fungujúce na princípoch učiacich sa organizácií sú odolnejšie, inovatívnejšie a schopné sa prispôsobovať a riešiť komplexné problémy vychádzajúce z charakteru dnešného sveta.

Princípy učiacej sa organizácie

  1. Spoločná vízia – čo je to, čo sa snažíme vytvoriť? Aký rozdiel robíme v životoch študentov/študentiek a komunity, ktorej sme súčasťou?
  2. Prepojenie školy s prostredím – nie sme izolované laboratórium, ale prepojení s prostredím, ktorého sme súčasťou.
  3. Tvoríme prostredie, kde sa každý, vrátane vedenia, neustále vzdeláva a neustále tvoríme vzdelávacie príležitosti
  4. Sme miestom, kde sú otázky a dialóg vítané
  5. Spolupracujeme cez rôzne triedy, ročníky, témy, predmety
  6. Tvoríme široký a pevný systém, ktorý je schopný adaptovať sa na zmenu

Čoskoro prinesieme materiály, ktoré budete vedieť použit vo vašej triede a škole.