GDPR

Ochrana súkromia pre webstránku www.buildslovensko.sk

Naposledy aktualizované: 23.9.2023

1. Úvod

Vitajte na webstránke www.buildslovensko.sk („Webstránka,“ „My,“ „Nás,“ alebo „Naši“). Sme zaviazaní k ochrane súkromia a bezpečnosti osobných údajov našich používateľov, najmä učiteľov, ktorí využívajú naše vzdelávacie materiály. Táto politika ochrany osobných údajov opisuje, ako zbierame, používame, zdieľame a chránime vaše osobné údaje.

2. Údaje, ktoré zbierame

Môžeme zbierať rôzne typy údajov od učiteľov a iných používateľov našej webstránky, vrátane, ale nie obmedzené na:

  • Osobné údaje: Meno, e-mailová adresa, názov školy a akékoľvek iné údaje, ktoré poskytnete dobrovoľne.
  • Informácie o používaní: Informácie o vašom používaní našej webstránky, vrátane IP adresy, typu prehliadača, prezeraných stránok a časov prístupu.
  • Súbory cookies a technológie sledovania: Môžeme používať súbory cookies a podobné technológie na zbieranie informácií o vašich interakciách s našou webstránkou.

3. Použitie vašich údajov

Vaše údaje používame na nasledujúce účely:

  • Poskytovanie a zlepšovanie našich vzdelávacích materiálov a služieb.
  • Komunikácia s vami, vrátane zasielania aktualizácií, noviniek a iných informácií týkajúcich sa našej webstránky.
  • Analýza a optimalizácia výkonu webstránky, užívateľskej skúsenosti a relevantnosti obsahu.

4. Zdieľanie vašich údajov

Vaše osobné údaje nepredávame ani nezdieľame s tretími stranami. Avšak môžeme vaše údaje zdieľať s nasledujúcimi stranami:

  • Poskytovatelia služieb: Môžeme zdieľať vaše údaje s tretími poskytovateľmi služieb, ktorí nám pomáhajú prevádzkovať, udržiavať a zlepšovať našu webstránku.
  • Právne požiadavky: Môžeme zverejniť vaše údaje v prípade požiadavky zákona alebo na základe platných požiadaviek štátnych orgánov.

5. Vaše možnosti

Máte nasledujúce možnosti týkajúce sa vašich osobných údajov:

  • Môžete pristupovať k vašim osobným údajom a aktualizovať ich prostredníctvom nastavení vášho účtu.

6. Bezpečnosť údajov

Podnikáme rozumné kroky na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom a zverejnením. Avšak žiadna metóda prenosu cez internet alebo elektronické úložisko nie je úplne bezpečná.

7. Ochrana osobných údajov detí

Naša webstránka nie je určená osobám mladším ako 16 rokov. Ak máte podozrenie, že sme neúmyselne zbierali osobné údaje dieťaťa mladšieho ako 16 rokov, kontaktujte nás a podnikneme kroky na vymazanie týchto údajov.

8. Zmeny v politike ochrany osobných údajov

Môžeme aktualizovať túto politiku ochrany osobných údajov v čase od času. Najnovšia verzia bude zverejnená na našej webstránke a dátum najnovšej revízie bude uvedený.

9. Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa tejto politiky ochrany osobných údajov alebo našich postupov spracovania údajov, kontaktujte nás na pbl.vyzva@buildslovensko.sk.