PBL Výzva

PBL Výzva: Spoločne meníme svet

Organizátormi súťaže sú Nadácia ESET a Občianske združenie BUILD.

Cieľom súťaže je vytvorenie tímového projektového riešenia výziev spojených s misiou festivalu STARMUS, ktorého témou je “Budúcnosť našej domovskej planéty”

Všetky informácie o výzve nájdete tu

V súťaži osobnosti vedy a umenia predkladajú niekoľko kľúčových problémov – výziev. Úlohou tímov žiakov a žiačok, študentov a študentiek, ktorí tvoria riešiteľské tímy je, pod vedením pedagógov/pedagogičiek riešiť tieto výzvy. Výzvy riešia formou projektov a tie následne umeleckou, kreatívnou formou prezentujú Vedenie školy má v tomto procese poskytnúť priestor a podporu pedagógom a riešiteľským tímom implementovať riešenia vyplývajúce z projektov a zabezpečiť kontinuitu v nadväznosti na dlhodobé ciele, misiu a víziu školy. 

Účelom súťaže je podpora a propagácia projektového vyučovania podľa štandardného rámca dôslednej didaktickej metódy projektovej výučby (project-based learning, alebo PBL, budovanie spôsobilostí pre vedeckú prácu a aplikovanie vedeckého prístupu pri riešení problémov reálneho sveta prezentovaných vplyvnými osobnosťami danej problematiky a inšpiratívnej komunikácie výsledkov prostredníctvom kreatívnej, umeleckej činnosti.

Do súťaže sa môžete jednoducho prohlásiť tu:

Dôležité termíny

Súťaž bude prebiehať počas školského roka 2023/2024 od 5.10.2023 do 31.5.2024.

Štatút súťaže

Stiahnite si štatút súťaže s detailnými informáciami.


Kontaktujte nás

Pre viac informácií, píšte na pbl.vyzva@buildslovensko.sk